Standart Dosya Planı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilat Numarası Eğitimi

TÜM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERE

Üniversitemizde yazışmaların çağımızın koşulları ve yasal hükümler doğrultusunda, etkin biçimde gerçekleştirilmesi, talep edilen bilgiye hızlı ulaşılması, bütünsel bir dosya sisteminin oluşturulması, yazışma ve dosyalama işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.

Yükseköğretim kurumları için hazırlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı tüm üniversitelerde üretilen ve alınan belgeler için bir dosyalama uygulaması standardıdır. Genel bir ifadeyle “standart dosya planı”, üretilen belgeleri konusal olarak gruplamaya ve gerektiğinde aynı konudaki belgeleri bir arada bulmaya yarayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen aynı konulu belgeler aynı numaralarla kodlanmış olacaktır.

Üniversitemizde kullanılmaya başlanacak olan Standart Dosya Planı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası konularını kapsayan 18 Şubat 2015 tarihinde bir eğitim toplantısı düzenlenecektir. Belge üretimi ve dosyalama yapan bütün Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul/Bölüm/Koordinatörlük ve Müdürlüklerden en az 1 temsilcinin aşağıda yeri ve saati belirtilen toplantıya katılmasını önemle rica ederim.


                                                                                                           Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU

Rektör