Duyurular

T.C. Teşkilat Numarası - Standart Dosya Plan Kodu Kullanımı

2011  tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuştur.

Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkânını sağlamak amacıyla 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete 2005/7 sayılı “Standart Dosya Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere üniversitemizde yazışmaların çağımızın koşulları ve yasal hükümler doğrultusunda, etkin biçimde gerçekleştirilmesi, talep edilen bilgiye hızlı ulaşılması, bütünsel bir dosya sisteminin oluşturulması, yazışma ve dosyalama işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.

2 Mart 2015 tarihinden itibaren yazışma yapan tüm birimlerimizin yazışmalarında Atılım Üniversitesi Teşkilat Numarası ve Yüksek Öğretim Kurumları Standart Dosya Planı kodlarını kullanması zorunludur.

T.C. Devlet Teşkilat numaraları üniversitemiz içindeki hiyerarşik düzeni ifade etmez. Numaralama ve dosyalama sistemi belgelerin kurum ve devlet arşivlerinde ulusal bir standart çerçevesinde tasnif edilmesi amacıyla belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.   Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU 

                       Rektör