EBYS Çevre Etkisi Raporu Yayınlandı

          5 Haziran 2017 tarihinde Üniversitemiz  tüm birimlerinde devreye alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle Üniversitemizdeki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılması ve internet vasıtasıyla anlık olarak yönetilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarımıza ait süreçlerin standart haline getirilmesi yazışmalar için harcanan kaynakların ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma indirilmesi, Fiziksel ortamda yaşanan sorunların ( bürokratik zaman kaybı, ulaşım süreleri ile ilgili sorunlar ) önlenmesi veya en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

          EBYS'nin bir aylık çevre etkisi raporu yayınlanmıştır;