İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ziyareti

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'ne Kalkınma Bakanlığı desteğiyle geliştirdikleri “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri” projesini incelemek amacıyla 28.05.2015 tarihinde ziyarette bulunduk. Olası işbirliklerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleşen ziyarete Üniversitemiz Arşiv ve Belge Yönetimi Müdürlüğünden Gökhan KARCI, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğünden Ender GÖKSEL, Öğrenci İşleri Müdürlüğünden Muarrem SEVİN, ARGEDA-TTO'yu Temsilen Naciye ÇAKIR ve Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünden Ahmet TUNÇAY katıldılar.