Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Yapılan Değişiklikler

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Yapılan Değişiklikleri Görmek için Tıklayınız.