Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelerin İmhası Gerçekleştirildi.

Arşivimizde gerçekleştirilen ayıklama çalışmaları neticesinde imha listelerinin netlik kazanmasıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygunluk görüşü, Rektörlük makamının 26/12/2014 Tarih B.30.2.ATL.00.02.02/14-3220 sayılı olurlarıyla mevzuat hükümleri uyarınca saklanmasına lüzum görülmeyen 2,5 Ton imhalık malzeme , 08/01/2015 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ergazi Atık Kağıt Ünitesine devredilmiştir.

 

Ayıklama ve İmha Sürecimizi Görmek için Tıklayınız