Üniversitemiz KEP Adresleri

Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Nedir ?

          Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkâr edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP; elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

Üniversitemiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri ;

Atılım Üniversitesi Rektörlük KEP adresi                ; atilim.rektorluk@hs03.kep.tr

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti KEP Adresi      ; atilim.mutevelli@hs03.kep.tr