Misyon&Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz birimlerinde oluşturulan belgelerin, mevzuat hükümleri doğrultusunda tespitini ve toplanmasını; arşivcilik metot ve tekniklerine göre tasnif edilmesini, korunmasını ve erişimini en iyi şekilde sağlamak için arşiv ve belge yönetimi politikaları belirlemek ve bu politikaları uygulamaktır.

 

Vizyonumuz

Üniversitemiz politikaları doğrultusunda  çağdaş belge yönetimi ve arşiv prensiplerini uygulayarak, belge üretimi ve arşiv hizmetlerini her zaman aynı nitelik ve nicelikte mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmektir.